Cửa hàng

Showing all 10 results

Đường kính: 10 - 12cm, 12 - 15cm

Giá bán lẻ2.000.0003.000.000

Chiều cao: 5 - 6m

Đường kính: 18 - 20cm

Giá bán lẻ6.500.000

Chiều cao: 4 - 5m

Đường kính: 15 - 18cm

Giá bán lẻ4.500.000

Chiều cao: 5 - 6m

Đường kính: 20 - 22cm

Giá bán lẻ6.500.000

Chiều cao: 5 - 6m

Đường kính: 20 - 22cm

Giá bán lẻ6.500.000